Đua Top All 5 Ngày :

Từ 13h ngày 04-05 đến 24h ngày 09-05 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có ** lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 200.000 Gcoin
2 Lông vũ hoặc HHHT
01
2 150.000 Gcoin
2 Lông vũ hoặc HHHT
01
3 100.000 Gcion
2 Lông vũ hoặc HHHT
01
4 - 5 50.000 Gcoin
2 Lông vũ hoặc HHHT
01Đua Top All 10 Ngày :

Từ 13h ngày 04-05 đến 24h ngày 14-05 23:59'

Tính Theo BXH Tất cảTOP
Phần thưởng
1 1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn+Luck
2 1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck
3 1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn+Luck
4 - 10 1 Sét Cấp 1 + 1 Option tự chọn+Luck

Đua Top All 15 Ngày :

Từ 13h ngày 04-05 đến 24h ngày 19-05 23:59'

Tính Theo BXH Tất cả
TOP
Phần thưởng
1 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 11
1 Nguyên liệu Wing 2.5 ( Tùy chọn)
100.000 Gcent
2 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 9
1 Nguyên liệu Wing 2.5 ( Tùy chọn)
70.000 Gcent
3 1 Wing 2 + 1 Option tùy chọn
1 Nguyên liệu Wing 2.5 ( Tùy chọn)
50.000 Gcent
4 - 10 100.000 GcentĐua Top Chủng Tộc 7 Ngày :

Từ 13h ngày 04-05 đến 24h ngày 11-05 23:59'

Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


Top Phần thưởng
1 1 Wing 2 + Luck + 11
2 1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option


Đua Top Bang Hội 10 Ngày
Từ 13h ngày 04-05 đến 24h ngày 14-05 23:59'
Xếp hạng theo Tổng tổng ** thẻ đã nạp vào máy chủ


Top
Phần Thưởng
Top 1 120 Bless + 120 Soul + 50 Chao
Danh Hiệu : Đệ Nhất Bang Hội
Top 2 50 Bless + 50 Suod + 50 Chao